מסמכי עבודה לתהליך פיתוח קורס דיגיטלי

 

הסבר
דרישות מינימום

צ'ק ליסט
דרישות מינימום

מסמך פיצוח

תבנית דף "אודות"

קורס - קמפוס IL

תבנית דף "אודות"

קורס - EDX

מדריך לרכיב

LTI

מדריך להגדרת מבחן מתוזמן

מדריך CCX עבור צוות הקורס

טבלת רכיבים נפוצים בקמפוס IL

מדריך לרכיב 'שאלה פתוחה' בקמפוס IL

מדריך לביצוע

"הרשמה שקטה"

טופס הזמנת עבודה קמפוס IL

מדריך ליצירת קורס מותאם אישית

קובץ הדרכה לדף אודות/בית

מדריך להטמעת יחידת

איך לומדים בקמפוס IL

מדריך להוספת

בוחני בטא

מדריך CCX עבור

מורה בקורס

מדריך לאנוטו

מזכר הבנות