מסמכי עבודה לתהליך פיתוח קורס דיגיטלי

דרישות מינימום

תבנית דף "אודות"

קורס - קמפוס IL

תבנית דף "אודות" קורס - EDX

מדריך לרכיב

LTI

מדריך להגדרת מבחן מתוזמן

מדריך CCX עבור צוות הקורס

טבלת רכיבים נפוצים בקמפוס il

מדריך לרכיב 'שאלה פתוחה' בקמפוס il

מדריך לביצוע "הרשמה שקטה"

טופס הזמנת עבודה קמפוס IL

מדריך ליצירת קורס מותאם אישית

קובץ הדרכה לדף אודות/בית

מדריך להטמעת יחידת איך לומדים בקמפוס IL

מדריך להוספת בוחני בטא

צ'קליסט לקראת עליה לאוויר

מדריך CCX עבור מורה בקורס