Save the date ...

pexels-josh-sorenson-976863_edited.jpg

מפגש חשיפה

מיועד לגופים ציבוריים,
צוותי אקדמיה ומגזר שלישי המתעניינים ביצירת שיתוף פעולה עם קמפוס IL


המפגש הבא:

יום ה' 30.11.22 |10:00-13:00

Business Meeting

שעות קבלה לייעוץ טכני

שאלות ותשובות בנושאים טכניים כמו סטודיו, הפעלת כיתות ותמיכה בלומדים

Zoom | יום ב' 10:00

Zoom | יום ד' 10:00

Hotline Consultant

הקמפוס של ILIקמפוס

סדרת מפגשי למידה מקצועיים על עיצוב והפעלה של תהליכי למידה דיגיטלית ומשולבת

:המפגש הבא

רותמים את הדאטה
עיצוב תהליכי למידה מבוססי
נתונים


Zoom |ייקבע בהמשך

People chatting

שאלות ותשובות בנושאי פדגוגיה ופיצוח תוכן לקורס דיגיטלי או משולב

שאלות ותשובות בנושאי פדגוגיה ופיצוח תוכן לקורס דיגיטלי או משולב

מפגשי קהילה

מיועד לחברי קהילת היפו-קמפוס, שותפי תוכן, הטמעה וטכנולוגיה שמעוניינים בהעשרת הידע המקצועי

פרטים על המפגש הבא
!!בקרוב

בינתיים, מוזמנים להירשם כדי לקבל בעתיד מידע על תאריך המפגש ופרטים  נוספים 

עיצוב ללא שם (1).jpg

שאלות ותשובות בנושאי פדגוגיה ופיצוח תוכן לקורס דיגיטלי או משולב

שאלות ותשובות בנושאי פדגוגיה ופיצוח תוכן לקורס דיגיטלי או משולב

שעת קבלה ייעוץ בנושא שיווק

מיועד לשותפים וצוותי קורסים המעוניינים לקדם את הקורסים דרך שיווק והפצה

 יום א', הראשון בכל חודש 

Zoom | שעה 15:00 
 

team-meeting-online-conference-call-laptop.jpg

שאלות ותשובות בנושאי פדגוגיה ופיצוח תוכן לקורס דיגיטלי או משולב

שאלות ותשובות בנושאי פדגוגיה ופיצוח תוכן לקורס דיגיטלי או משולב

מפגשי הכשרה

מיועד לגופים ציבורים, צוותי אקדמיה, מגזר שלישי וספקים המפתחים קורסים על ILהפלטפורמה קמפוס


סדרת מפגשי הכשרה לצוותי קורס ומפתחי למידה דיגיטלית

המעוניינים לפתח קורס

!פרטים על המפגש הבא בקרוב