כנסים ואירועים

1/1

כחלק משיתוף הפעולה של IATI עם המועצה להשכלה גבוהה ומטה ישראל דיגיטלית 
יתקיים מפגש ב- 23.5.18 בשעה 9:30 במשרדי ישראל דיגיטלית.