top of page

Save the date ...

pexels-josh-sorenson-976863_edited.jpg

מפגש חשיפה

מיועד לגופים ציבוריים,
צוותי אקדמיה ומגזר שלישי המתעניינים ביצירת שיתוף פעולה עם קמפוס IL


המפגש הבא:

יום ב' 27.03.23 |12:00-10:00

Business Meeting

שעות קבלה לייעוץ טכני

מענה לשאלות, בעיות והתייעצויות לגבי נושאים טכניים ופדגוגיים בפיתוח קורס

Zoom | יום ב' 10:00

Zoom | יום ד' 10:00

Hotline Consultant

מפגשי הדרכה לצוותי קורס

סדרת מפגשי הדרכה בנושא פיתוח ותפעול קורס 

כל מפגש עוסק בהיבט אחר של פיתוח קורס: ניהול כיתות, דוחות רכיבים מיוחדים וכו'

בימי חמישי בשעה

10:00

16.3  - ניהול לומדים והפקת דוחות

23.3   - פתיחה וניהול כיתות CCX

30.3 - מדיניות הערכה בקורסים


People chatting

שאלות ותשובות בנושאי פדגוגיה ופיצוח תוכן לקורס דיגיטלי או משולב

שאלות ותשובות בנושאי פדגוגיה ופיצוח תוכן לקורס דיגיטלי או משולב

הקמפוס של קמפוס

מיועד לחברי קהילת היפו-קמפוס, שותפי תוכן, הטמעה וטכנולוגיה שמעוניינים בהעשרת הידע המקצועי

פרטים על המפגש הבא
!!בקרוב

בינתיים, מוזמנים לצפות במפגשים הקודמים שעסקו בנושאים טכנופדגוגיים שונים

עיצוב ללא שם (1).jpg

שאלות ותשובות בנושאי פדגוגיה ופיצוח תוכן לקורס דיגיטלי או משולב

שאלות ותשובות בנושאי פדגוגיה ופיצוח תוכן לקורס דיגיטלי או משולב

שעת קבלה ייעוץ בנושא שיווק

מיועד לשותפים וצוותי קורסים המעוניינים לקדם את הקורסים דרך שיווק והפצה

 יום א', הראשון בכל חודש 

Zoom | שעה 15:00 
 

team-meeting-online-conference-call-laptop.jpg

שאלות ותשובות בנושאי פדגוגיה ופיצוח תוכן לקורס דיגיטלי או משולב

שאלות ותשובות בנושאי פדגוגיה ופיצוח תוכן לקורס דיגיטלי או משולב

מפגשי הכשרה

מיועד לגופים ציבורים, צוותי אקדמיה, מגזר שלישי וספקים המפתחים קורסים על ILהפלטפורמה קמפוס


סדרת מפגשי הכשרה לצוותי קורס ומפתחי למידה דיגיטלית

המעוניינים לפתח קורס

bottom of page