זמן. מקום. הקשר חברתי. 

סקירת תנועת המוקים

2012-2018

ערן רביב, 2018

HarvardX and MITx: Four Years of Open Online Courses

2016, Harvard University, MIT

שפה, כלים ומדדים לאתגרי ההערכה והפיתוח של קורסי המּוק

שיזף רפאלי, אוניברסיטת חיפה

אטרקטיביות הקמפוס

הדיגיטלי-דוח מחקר כמותני-אוקטובר 2019

WhatsApp Image 2020-06-24 at 15.09.35.jp

Staggered Versus All-At-Once Content Release in Massive Open Online Courses: Evaluating a Natural Experiment.

Harvard University

Leveraging MOOCs for credit-granting institutions: Results from a community college pilot study.

2015, Harvard University

Discovering the Pedagogical Resources that Assist Students in Answering Questions Correctly – A Machine Learning Approach

The Transformative Potential of Blended Learning Using MIT edX’s 6.002x Online MOOC Content Combined with Student Team-Based Learning in Class

Predicting Student Retention in Massive Open Online Courses using Hidden Markov Models.

Electrical Engineering and Computer Sciences University of California at Berkeley.

Online Learning

2016

לרדת מהעץ: מבט חדש על ההתנסות בהכשרת המורים

2014, שלמה בק

Using Multiple Accounts for Harvesting Solutions in MOOCs

Changing “Course”: Reconceptualizing Educational Variables for Massive Open Online Courses.

2014

למידה אקדמית מקוונת

למידה אקדמית מקוונת

2013, הכנסת