top of page

 למלמדים וארגונים ILקמפוס

?

האם מותר ללמוד וללמד את הקורסים בקמפוס באופן קבוצתי

אני רוצה לשלב למידה דיגיטלית בארגון ,ILשלי, באמצעות קורסים בקמפוס

?איך עושים את זה

?

ראיתי קורס שמתאים ללומדים שלי וברצוני לעשות בו שימוש.. זה אפשרי


   .שייכים לארגון או מוסד אקדמי וכל זכויות היוצרים שייכות לארגונים אלה ILכל הקורסים באתר הלמידה קמפוס

.הקורסים פתוחים בחינם ללומדים פרטיים, ולשימוש אישי
:כדי ללמד את הקורסים בצורה קבוצתית או משולבת ולשלב אותם בתהליכי הדרכה והכשרה ארגוניים וחינוכיים יש צורך באישור המוסד לו שייך הקורס

חלק מן המוסדות מאפשרים שימוש בקורסים עבור מוסדות חינוך או אקדמיה או ארגונים ציבוריים וכדומה

חלק מן המוסדות מאפשרים שימוש בקורסים עבור מוסדות חינוך או אקדמיה או ארגונים ציבוריים וכדומה

חלק מן המוסדות מאפשרים שימוש בקורסים עבור מוסדות חינוך או אקדמיה או ארגונים ציבוריים וכדומה

?למה להשתמש בקורסים דיגיטליים בארגון שלי

פיתוח מיומנות למידה דיגיטלית
למידה דיגיטלית היא מיומנות הכרחית במאה ה-21, החשיפה ללמידה זו מקנה ערך מוסף ויתרון עצום ללומדים שלך

תוכן איכותי

האפשרות לשלב בתהליכי ההכשרה והלמידה קורסים איכותיים מהמרצים הטובים ביותר

שאלות נפוצות 

?האם ניתן להפיץ את הקורסים בדף הארגון, אתר האינטרנט, או באמצעות שליחה ללומדים

.ניתן, ואף נשמח להפיץ את הקורסים שרלוונטים עבור הארגון והלומדים שלך

?האם ניתן להפיץ את הקורסים בדף הארגון, אתר האינטרנט, או באמצעות שליחה ללומדים

.ניתן, ואף נשמח להפיץ את הקורסים שרלוונטים עבור הארגון והלומדים שלך

?האם ניתן להפיץ את הקורסים בדף הארגון, אתר האינטרנט, או באמצעות שליחה ללומדים

.ניתן, ואף נשמח להפיץ את הקורסים שרלוונטים עבור הארגון והלומדים שלך

?האם ניתן להפיץ את הקורסים בדף הארגון, אתר האינטרנט, או באמצעות שליחה ללומדים

.ניתן, ואף נשמח להפיץ את הקורסים שרלוונטים עבור הארגון והלומדים שלך

bottom of page