top of page

 לוח שידורים

 שלבי העבודה

 IL מאגר הקורסים בקמפוס
 

 IL מאגר הקורסים בקמפוס
 

שמרו את הקובץ החדש בפורמט העדכני

04

בצעו את הסינונים המתאימים 

03

הורידו את לוח השידורים לתיקייה ייעודית במחשב האישי

02

לחצו על הכפתור 
 
שנמצא בתחתית העמוד

להורדת לוח השידורים

01

 ? איך עושים סינונים

03

בקטגוריית "נתונים" בחרו את יצירת מסנן

שלב 3.png

02

לחצו בסרגל הכלים על קטגוריית נתונים

שלב 2.png
שלב 1.png

01

.בחרו את העמודה המיועדת לסינון

.לחצו על התא שבו כתובה האות של העמודה
.בעת הלחיצה ודאו כי כל העמודה נצבעת בכחול

05

לחצו על אייקון הסינון ובחרו את הסינון הרלוונטי

לחצו על אישור על מנת להשלים את הפעולה

שלב 5.png

04

לאחר הלחיצה, העמודה תצבע בירוק בהיר
יש לעלות לתחילת העמודה

בתא הראשון בעמודה יופיע אייקון סינון

שלב 4.png

לצפייה בסרטון ההדרכה

סינונים נפוצים

+שפה 
משך קורס / תגית זמן

שפה + כתוביות

+קרדיט/תעודה

תחום דעת

קרדיט/תעודה

+תחום דעת 
תגית זמן/משך קורס

bottom of page