top of page

מה מחכה לנו?

מפגשי ייעוץ
פדגוגי

מענה לשאלות, בעיות והתייעצויות לגבי נושאים טכנ-פדגוגיים בפיתוח קורס

יום ב' 11:00 | Zoom

מפגשי הדרכה
לצוותי קורס

סדרת מפגשי הדרכה בנושא פיתוח ותפעול קורס 

כל מפגש עוסק בהיבט אחר של פיתוח קורס: ניהול כיתות, דוחות רכיבים מיוחדים וכו'

 בימי חמישי | 10:00 

להלן רשימת המועדים והנושאים לחודש הקרוב:

22.02 -

פתיחת וניהול כיתות CCX

_________________________ 

29.02 -

לא מתקיימת הדרכה

_________________________ 

07.03 -

רכיבים מגניבים בסטודיו


שעות קבלה 
לייעוץ טכני

מענה לשאלות, בעיות והתייעצויות לגבי נושאים טכניים ופדגוגיים בפיתוח קורס

Zoom | יום ב' 10:00

Zoom | יום ד' 14:00

שאלות ותשובות בנושאי פדגוגיה ופיצוח תוכן לקורס דיגיטלי או משולב

שאלות ותשובות בנושאי פדגוגיה ופיצוח תוכן לקורס דיגיטלי או משולב

מיועד לגופים ציבורים, צוותי אקדמיה, מגזר שלישי וספקים המפתחים קורסים על ILהפלטפורמה קמפוס


סדרת מפגשי הכשרה לצוותי קורס ומפתחי למידה דיגיטלית

המעוניינים לפתח קורס

מפגשי הכשרה
 

שאלות ותשובות בנושאי פדגוגיה ופיצוח תוכן לקורס דיגיטלי או משולב

שאלות ותשובות בנושאי פדגוגיה ופיצוח תוכן לקורס דיגיטלי או משולב

הקמפוס של קמפוס

מיועד לחברי קהילת היפו-קמפוס, שותפי תוכן, הטמעה וטכנולוגיה שמעוניינים בהעשרת הידע המקצועי

פרטים על המפגש הבא
!!בקרוב

בינתיים, מוזמנים לצפות במפגשים הקודמים שעסקו בנושאים טכנופדגוגיים שונים

bottom of page